Vài dòng về bản thân
Nếu mình có thể giúp đỡ gì cho các bạn,hãy liên hệ ngay với mình nhé, mình luôn sẵn lòng

Porfolio

Skill
Khả năng sử dụng thông thạo nhiều phần mềm khác nhau
Ps
90%
Ai
70%
Lr
90%
Pr
75%
Ae
50%
Dw
30%
Đối tác